EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky
 ::  Novinky a články  ::  EkoWATT nabízí zajištění implementace ČSN EN ISO 50001  :: 

Novinka EkoWATTu

EkoWATT nabízí zajištění implementace ČSN EN ISO 50001

8. 10. 2015 Implementace ČSN EN ISO 50001

Služba je určena především "velkým podnikům" (nad 250 zaměstnanců), majitelům velkých výrobních objektů, firmám, které vlastní velký počet vlastních budov či které pod jedním podnikem spravují více budov.

Od 1. 7. 2015 mají tito vlastníci nově povinnost
a) aktualizovat energetický audit každé 4 roky
b) zpracovat ISO 50001
c) provést audit environmentálního managementu

K 5. 12. 2015 musí velcí podnikatelé (nad 250 zaměstnanců) splnit novou povinnost - zpracovat pro energetické hospodářství energetický audit a to opakovaně každé 4 roky. Alternativně lze tuto povinnost naplnit implementací a certifikaci Systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001, resp. Systému environmentálního managementu podle ISO 14001, který obsahuje vstupní energetický audit.

Dne 30. 4. 2015 vyšla novela zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve Sbírce zákonů ČR a od té doby se množí spousta dotazů, na které společně hledáme a upřesňujeme odpovědi. Zejména se strhla velká diskuze nad tím, kdo je povinnou osobou.

Za velký podnik se považují podniky, které nesplní kritéria pro střední podniky, tzn. podniky, které mají počet zaměstnanců vyšší než 250 osob a dále všechny podniky, které přesáhnou současně některé z finančních kritérií, tzn. podniky s obratem vyšším než 50 milionů eur nebo s bilanční sumou roční rozvahy vyšší než 43 milionů eur.

České pobočky firem pod 250 zaměstnanců si mylně myslí, že se jich audity netýkají, protože zapomínají připočítat zaměstnance své „matky“. Při posuzování statutu velkého podniku je totiž nutné posoudit i vztah k propojeným podnikům v rámci EU. Při výpočtech záleží na výši vlastnického podílu. Toto se dotkne stovek českých poboček.

Časté nejasnosti jsou ohledně energetických auditů na pronajaté prostory
Vzhledem k tomu, že povinnost se týká užívaných nebo vlastněných energetických hospodářství (dále jen „EH“), pronajatá budova je považována za užívané EH a povinnost se na ni vztahuje.

Z pohledu energetického hospodářství mohou nastat 4 následující případy:
I) Vlastník EH není malým nebo středním podnikatelem a pronajímá EH podnikateli, který je malý nebo středním, poté se povinnost vztahuje na vlastníka.
II) Vlastník EH je malým nebo středním podnikatelem a nájemce jím není. Povinnost se v takovém případě vztahuje na uživatele – nájemce EH.
III) Oba dva subjekty, vlastník i nájemce, nejsou malými nebo středními podnikateli a tudíž se povinnost vztahuje na oba dva a je pouze na dohodě mezi těmito stranami, jak tuto povinnost naplní.
IV) V případě však, že si pronajímáte pouze části budov, nejedná se z legislativního pohledu o energetické hospodářství, neboť EH je soubor technických zařízení a budov sloužících k nakládání s energií.

Do kdy musí podniky povinnost splnit a co hrozí, když ji nesplní?
Velké podniky jsou povinny zpracovat energetický audit či si certifikovat systém podle ISO 50001 do 5. prosince 2015.
Pokud má však podnik platný energetický audit, který byl zpracován v období 3 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 7. 2015), v tom případě se takovýto energetický audit považuje za energetický audit podle tohoto zákona a povinnost je tedy až do 30. 6. 2019 splněna.

Jinak se právnická osoba se dopustí správního deliktu a může jí být uložena pokuta až do výše 5.000.000 Kč. Pokuty vybírá a vymáhá Státní energetická inspekce.

Odkaz: Implementace ČSN EN ISO 50001

 

© 2011 EkoWATT přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect