EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky
 ::  Publikace a studie podle typu  :: 

Naše publikace

Publikace podle tématu >>   Publikace podle data >>  

Energetická náročnost gastroprovozů a možnosti úspor

obrázek - Energetická náročnost gastroprovozů a možnosti úspor

Jakub Wiesner, Richard Poul

Vydal: EkoWATT, 2016 / Formát: elektronická - PDF A4, 3 MB / Počet stran: 53 / Stáhnout

Cílem studie bylo zmapovat energetickou náročnost gastroprovozů v rámci větších administrativních, případně školních budov a vyhodnotit možnosti úspor energií.
Gastroprovozy (kuchyně a jídelny, kuchyňské spotřebiče) se mohou podílet významně na celkové spotřebě energie těchto budov. Přesnější údaje o energetické náročnosti gastroprovozů v současné době v České Republice neexistují. Jejich energetickou náročnost nelze tedy ani přibližně odhadnout, natož pak stanovit možnosti energetických úspor.

Infolisty

Rekonstrukce panelových domů v nízkoenergetickém standardu

obrázek - Rekonstrukce panelových domů v nízkoenergetickém standardu

Lucie Šancová a kol.

Vydal: EkoWATT, 2010 / Typ: Infolisty / Formát: elektronická - PDF 2MB / Počet stran: 12 / Stáhnout

Publikace popisuje populárně-odbornou formou zásady jednotlivých opatření, která je možné a potřebné realizovat při rekonstrukci panelového domu, s cílem dosáhnout co nejlepších environmentálních parametrů (úspor energie), co nejvýhodnější ekonomické návratnosti a zároveň získat kvalitní bydlení.

Katalog úsporných opatření pro rekonstrukce panelových domů

kolektiv autorů

Vydal: EkoWATT, 2010 / Typ: Infolisty / Formát: elektronická - PDF 10kB / Počet stran: 20 / Stáhnout

Katalog je určen odborné veřejnosti a jeho cílem je představit podrobně jednotlivá opatření, která jsou realizována při rekonstrukci panelového domu, s cílem najít energeticky, ekonomicky a uživatelsky nejvhodnější řešení. V roce 2010 bylo vydáno prvních 5 listů, které budou postupně rozšiřovány a doplňovány. Katalogové listy jsou k dispozici v tištěné podobě nebo v elektronické podobě ke stažení zde.

Knihy

S energií efektivně - příručka pro energeticky úspornou domácnost

obrázek - S energií efektivně - příručka pro energeticky úspornou domácnost

Karel Srdečný

Vydal: Magistrát hlavního města Prahy, 2015 / Typ: Knihy / Formát: tištěná A5, 13 362 kB / Počet stran: 71 / Stáhnout

Cílem publikace je přinést ucelený přehled možností, jak snížit spotřebu energie v domácnosti - jak snížit spotřebu elektřiny, jak uspořit při vytápění, jaký vybrat zdroj tepla, zda využít obnovitelné zdroje (fotovoltaiku) a kde získat radu a finanční podporu.

Energie z Biomasy

obrázek - Energie z Biomasy

Karel Murtinger, Jiří Beranovský

Vydal: Computer Press, 2011 / Typ: Knihy / Formát: tištěná A5 / Počet stran: 106 / Cena: 199 Kč / Koupit

Kniha je určena široké veřejnosti. Popisuje jednotlivé druhy energetického využití biomasy a soustřeďuje se především na praktické otázky využití biopmasy s cílem úspory energie a nákladů při při vytápění domů, výrobě tepla a elektřiny a při dopravě.

Solární energie pro váš dům

obrázek - Solární energie pro váš dům

Karel Murtinger, Jan Truxa

Vydal: CPRESS, 2010 / Typ: Knihy / Formát: tištěná 0 / Počet stran: 107 / Cena: 199 Kč / Koupit

Kniha se zabývá praktickými aspekty využití solární energie.

Fotovoltaika v budovách - PDF

obrázek - Fotovoltaika v budovách - PDF

Karel Srdečný

Vydal: EkoWATT, 2010 / Typ: Knihy / Formát: elektronická - PDF 0,8 MB / Počet stran: 40 / Stáhnout

Zájem drobných i velkých investorů o fotovoltaické elektrárny (FVE) rychle roste, ale zkušeností
s jejich provozem v ČR je poměrně málo.

Fotovoltaika – elektrická energie ze slunce

obrázek - Fotovoltaika – elektrická energie ze slunce

Karel Murtinger, Jiří Beranovský, Milan Tomeš

Vydal: CPRESS, 2009 / Typ: Knihy / Formát: tištěná A5 / Počet stran: 93 / Cena: 145 Kč / Koupit

--------------------------------------------------------------------------
TATO PUBLIKACE NENÍ MOMENTÁLNĚ K DISPOZICI.
--------------------------------------------------------------------------
Kniha zaměřená na praktické problémy, poskytuje rady a inspirace pro ty, kdo chtějí fotovoltaický systém instalovat.

Úspory energie v domě

obrázek - Úspory energie v domě

Karel Srdečný, František Macholda

Vydal: GRADA, 2009 / Typ: Knihy / Formát: tištěná A5 / Počet stran: 112 / Koupit

--------------------------------------------------------------------------
TATO PUBLIKACE NENÍ MOMENTÁLNĚ K DISPOZICI.
--------------------------------------------------------------------------
Kniha zaměřená na praktické problémy, poskytuje rady a inspirace pro ty, kdo chtějí fotovoltaický systém instalovat.

Tepelná čerpadla

obrázek - Tepelná čerpadla

Karel Srdečný, Jan Truxa

Vydal: EkoWATT, 2009 / Typ: Knihy / Formát: tištěná 0 / Počet stran: 71 / Koupit

--------------------------------------------------------------------------
TATO PUBLIKACE NENÍ MOMENTÁLNĚ K DISPOZICI.
--------------------------------------------------------------------------

Publikace určená zejména drobným investorům, majitelům rodinných domů i stavebním inženýrům.

Energetická náročnost budov

obrázek - Energetická náročnost budov

Lenka Hudcová a kolektiv

Vydal: EkoWATT, 2009 / Typ: Knihy / Formát: elektronická - PDF 0,8 MB / Počet stran: 44 / Stáhnout

Příručka je určená především pracovníkům stavebních úřadů a dalším pracovníkům státní správy, kteří s touto problematikou přicházejí do styku.

Jak postavit nízkoenergetický dům

obrázek - Jak postavit nízkoenergetický dům

Karel Srdečný

Vydal: EkoWATT, 2008 / Typ: Knihy / Formát: elektronická - PDF 2,2 MB / Počet stran: 47 / Stáhnout

Abychom získali nízkoenergetický dům, rozhodně nestačí k „běžnému“ domu přidat další vrstvu tepelné izolace. Dosažení nízkoenergetického standardu vyžaduje pečlovou přípravu projektu domu a dodržení zásad nízkoenergetické výstavby při projektování i realizaci stavby. Jak poznáme nízkoenergetický dům? Jak postupovat při jeho přípravě a realizaci stavby?

Energie z biomasy

obrázek - Energie z biomasy

Karel Murtinger, Jiří Beranovský

Vydal: ERA, 2008 / Typ: Knihy / Formát: tištěná A5 / Počet stran: 104 / Cena: 131 Kč / Koupit

--------------------------------------------------------------------------
TATO PUBLIKACE NENÍ MOMENTÁLNĚ K DISPOZICI.
--------------------------------------------------------------------------

Kniha se zabývá různými aspekty energetického využití biomasy. Důraz je kladen na široké možnosti tohoto druhu paliva. Podrobně probírá uplatnění biomasy k vytápění domů a ohřevu vody, použití biopaliv pro osobní automobily a výroba elektřiny a tepla z bioplynu. Druhé aktualizované vydání.

S energií efektivně – příručka pro energeticky úspornou domácnost

obrázek - S energií efektivně – příručka pro energeticky úspornou domácnost

Karel Srdečný

Vydal: Magistrát hl. m. Prahy/EkoWATT, 2007 / Typ: Knihy / Formát: elektronická - PDF 12,3 MB / Počet stran: 71 / Stáhnout

Příručka určená především pražským spotřebitelům, zpracovaná pro Magistrát hl. města Prahy. Zabývá se úsporami elektřiny, tepla na vytápění a ohřev vody v domácnosti, zejména v bytových domech.

Energeticky soběstačný dům

obrázek - Energeticky soběstačný dům

Karel Srdečný

Vydal: ERA, 2007 / Typ: Knihy / Formát: tištěná A5 / Počet stran: 112 / Cena: 131 Kč / Koupit

--------------------------------------------------------------------------
TATO PUBLIKACE NENÍ MOMENTÁLNĚ K DISPOZICI.
--------------------------------------------------------------------------
Chcete mít dům bez účtů za energie? V knize najdete přehled současných možností a podrobný rozbor toho, co všechno lze udělat pro to, aby byl dům na klasických zdrojích energie co nejméně závislý. Vše je ilustrováno na konkrétních příkladech. Druhé aktualizované vydání.

Energeticky soběstačná obec

obrázek - Energeticky soběstačná obec

Karel Srdečný, František Macholda

Vydal: EkoWATT, 2006 / Typ: Knihy / Formát: elektronická - PDF 1,7 MB / Počet stran: 47 / Stáhnout

Publikace shrnuje principy a řešení, s nimiž lze velmi podstatně omezit závislost obce na vnějších dodávkách energií. Produkce vlastní energie může být přínosem jak pro obecní pokladnu, tak pro místní ekonomiku. Dosáhnout plné energetické soběstačnosti není iluzí – dokazuje to příklad rakouského města Bruck an der Leitha. Tamější řešení energetiky kniha popisuje.

Odborné studie

Energetické služby pro renovace rezidenčních budov v soukromém vlastnictví - Inovace a příležitosti

obrázek - Energetické služby pro renovace rezidenčních budov v soukromém vlastnictví - Inovace a příležitosti

Petr Vogel

Vydal: EkoWATT, 2016 / Typ: Odborné studie / Formát: elektronická - PDF A4, 3 304 kB / Počet stran: 40 / Stáhnout

Cílem studie je pomoci vzniknout novým energetickým službám pro renovace budov.
Renovační potenciál rezidenčních budov, a s tím související úspora primárně energetických zdrojů, není v ČR ani zdaleka využíván. Doposud bylo renovováno asi 25 % rodinných a 40 % stávajících bytových domů, přičemž jde jak o dílčí renovace, tak o méně časté komplexní (hluboké) renovace. Přibližně 10 % českých domácností je ohroženo energetickou chudobou, tj. jedná se o takové domácnosti, které vydávají více jak 20 % svých celkových příjmů na energetické náklady domácnosti .
Klíčem ke vzniku a úspěchu energetické služby je zužitkovat motivační faktory pro renovace a pokrýt klíčové protirenovační bariéry.
Pokud nemá energetická služba zahrnovat pouze vysokopříjmové klienty, má být skutečně určena k velkému tržnímu zásahu, pak musí efektivně nabídnout zároveň kofinancování z půjčky. Inspirací pro podnikatelské subjekty jsou různé modely úspěšných stávajících energetických služeb v ČR nebo přenos zahraničních modelů do ČR.

Investice do úspor energií v budovách versus budoucnost malých systémů centralizovaného zásobování teplem

obrázek - Investice do úspor energií v budovách versus budoucnost malých systémů centralizovaného zásobování teplem

František Macholda, Karel Srdečný, Jan Pokorný

Vydal: EkoWATT, 2014 / Typ: Odborné studie / Formát: elektronická - PDF 7041 kB / Počet stran: 80 / Stáhnout

Trend snižování energetické náročnosti budov a jejich odpojování od CZT vede k tomu, že jsou nyní některé systémy CZT předimenzované. Teplárenské subjekty se dostávají do komplikované situace, kdy jsou povinny dodržet parametry teplonosného média potřebné pro připojené objektya to i za situace, kdy je množství dodávaného tepla velmi malé. Vznikají dodatečné náklady, které teplárenské subjekty buď nesou samy, nebo je přenášejí na odběratele tepla. Publikace rozebírá mechanismy a možné scénáře tohoto jevu.

Je úsporný dům opravdu úsporný?

obrázek - Je úsporný dům opravdu úsporný?

Jiří Beranovský, Jan Pokorný

Vydal: EkoWATT, 2014 / Typ: Odborné studie / Formát: elektronická - PDF 7232 kB / Počet stran: 60 / Stáhnout

Publikace zkoumá na příkladu konkrétního rodinného domu ekonomickou návratnost v závislosti na investičních a provozních nákladech energeticky úsporné výstavby. Výpočty jsou zpracovány pro novostavbu pasivního domu v obci Vinoř. Spotřeba energie a investiční a provozní náklady jsou porovnány pro různé stavební materiály.

Pasivní panelák? A to myslíte vážně?

obrázek - Pasivní panelák? A to myslíte vážně?

Jiří Beranovský, Karel Srdečný, Petr Vogel a kol.

Vydal: EkoWATT, 2011 / Typ: Odborné studie / Formát: tištěná A4 / Počet stran: 136 / Cena: 279 Kč / Koupit

Kniha je určena bytovým družstvům a sdružením vlastníků, ale i odborníkům a studentům. Shrnuje dnešní nejaktuálnější poznatky z oblasti rekonstrukcí panelových domů, realizovaných s cílem minimalizovat energetickou náročnost domu a provozní náklady při zachování ekonomické návratnosti investice.

1 | 2 | »

© 2011 EkoWATT přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect