EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky
 ::  Publikace a studie  :: 

Publikace a studie

Publikace podle typu >>   Publikace podle tématu >>  

2007 

Energeticky soběstačný dům

obrázek - Energeticky soběstačný dům

Karel Srdečný

Vydal: ERA, 2007 / Typ: Knihy / Formát: tištěná A5 / Počet stran: 112 / Cena: 131 Kč / Koupit

--------------------------------------------------------------------------
TATO PUBLIKACE NENÍ MOMENTÁLNĚ K DISPOZICI.
--------------------------------------------------------------------------
Chcete mít dům bez účtů za energie? V knize najdete přehled současných možností a podrobný rozbor toho, co všechno lze udělat pro to, aby byl dům na klasických zdrojích energie co nejméně závislý. Vše je ilustrováno na konkrétních příkladech. Druhé aktualizované vydání.

Nízkoenergetické stavění veřejných budov

obrázek - Nízkoenergetické stavění veřejných budov

Karel Srdečný

Vydal: EkoWATT, 2007 / Typ: Odborné studie / Formát: elektronická - PDF 1,9 MB / Počet stran: 29 / Stáhnout

Publikace určená obecním a městským samosprávám a pracovníkům veřejné správy. Přináší praktický návod, jak dosáhnout úspory energií a souvisejících provozních nákladů u nových i rekonstruovaných budov.

2006 

Energeticky soběstačná obec

obrázek - Energeticky soběstačná obec

Karel Srdečný, František Macholda

Vydal: EkoWATT, 2006 / Typ: Knihy / Formát: elektronická - PDF 1,7 MB / Počet stran: 47 / Stáhnout

Publikace shrnuje principy a řešení, s nimiž lze velmi podstatně omezit závislost obce na vnějších dodávkách energií. Produkce vlastní energie může být přínosem jak pro obecní pokladnu, tak pro místní ekonomiku. Dosáhnout plné energetické soběstačnosti není iluzí – dokazuje to příklad rakouského města Bruck an der Leitha. Tamější řešení energetiky kniha popisuje.

2003 

Vícektriteriální hodnocení variant energetických auditů TESES 2003

Jiří Beranovský

Vydal: EkoWATT, 2003 / Typ: Software / Formát: software 163,5 kB / Počet stran: 0 / Stáhnout

Výpočetní nástroj pro vícekriteriální hodnocení variant Energetického auditu podle vyhlášky 213/2001 Sb.

Vícekriteriální hodnocení variant energetických auditů

Jiří Beranovský, Jaroslav Knápek, Jaroslav Šafránek, Jiří Vašíček

Vydal: EkoWATT, 2003 / Typ: Odborné studie / Formát: elektronická - PDF 0,9 MB / Počet stran: 78 / Stáhnout

Metodika využití vícekriteriálního rozhodování pro účely zpracování energetických auditů, základy pro expertní rozhodovací systém pro strategické plánování projektů v energetice - TESES.

2002 

Využití metod vícekriteriálního rozhodování pro systémové plánování obnovitelných energetických zdrojů

Jiří Beranovský

Vydal: EkoWATT, 2002 / Typ: Odborné studie / Formát: elektronická - PDF 1,9 MB / Počet stran: 94 / Stáhnout

Systémová analýza problematiky zpracování územní energetické koncepce a návrh metodiky pro plánování OZE. Zpracováno jako disertační práce na Západočeské univerzitě v Plzni.

2001 

Kritéria pro systémové plánování obnovitelných zdrojů energie

Jiří Beranovský

Vydal: EkoWATT, 2001 / Typ: Odborné studie / Formát: elektronická - PDF 1,1 MB / Počet stran: 88 / Stáhnout

Navazující studie na Metody hodnocení vhodnosti a výtěžnosti OZE z roku 2000. Zabývá se současným způsobem řešení územních energetických koncepcí, rozebírá řešení jednotlivých úloh při zpracování ÚEK a výběr vhodných kritérií a ukazatelů hodnocení obnovitelných zdrojů energie.

2000 

Metody hodnocení vhodnosti a výtěžnosti obnovitelných zdrojů energie

Jiří Beranovský a kol.

Vydal: EkoWATT, 2000 / Typ: Odborné studie / Formát: elektronická - PDF 3,7 MB / Počet stran: 132 / Stáhnout

Metody hodnocení vhodnosti a výtěžnosti OZE pro účely energetických bilancí a energetické statistiky a pro účely regionálního územního plánování a energetických generelů.

« | 1 | 2

© 2011 EkoWATT přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect