EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky
 ::  Publikace a studie podle kategorie  :: 

Publikace a studie

Publikace podle typu >>   Publikace podle data >>  

Úspory energie 

Energetická náročnost budov

obrázek - Energetická náročnost budov

Lenka Hudcová a kolektiv

Vydal: EkoWATT, 2009 / Typ: Knihy / Formát: elektronická - PDF 0,8 MB / Počet stran: 44 / Stáhnout

Příručka je určená především pracovníkům stavebních úřadů a dalším pracovníkům státní správy, kteří s touto problematikou přicházejí do styku.

Jak postavit nízkoenergetický dům

obrázek - Jak postavit nízkoenergetický dům

Karel Srdečný

Vydal: EkoWATT, 2008 / Typ: Knihy / Formát: elektronická - PDF 2,2 MB / Počet stran: 47 / Stáhnout

Abychom získali nízkoenergetický dům, rozhodně nestačí k „běžnému“ domu přidat další vrstvu tepelné izolace. Dosažení nízkoenergetického standardu vyžaduje pečlovou přípravu projektu domu a dodržení zásad nízkoenergetické výstavby při projektování i realizaci stavby. Jak poznáme nízkoenergetický dům? Jak postupovat při jeho přípravě a realizaci stavby?

S energií efektivně – příručka pro energeticky úspornou domácnost

obrázek - S energií efektivně – příručka pro energeticky úspornou domácnost

Karel Srdečný

Vydal: Magistrát hl. m. Prahy/EkoWATT, 2007 / Typ: Knihy / Formát: elektronická - PDF 12,3 MB / Počet stran: 71 / Stáhnout

Příručka určená především pražským spotřebitelům, zpracovaná pro Magistrát hl. města Prahy. Zabývá se úsporami elektřiny, tepla na vytápění a ohřev vody v domácnosti, zejména v bytových domech.

Energeticky soběstačný dům

obrázek - Energeticky soběstačný dům

Karel Srdečný

Vydal: ERA, 2007 / Typ: Knihy / Formát: tištěná A5 / Počet stran: 112 / Cena: 131 Kč / Koupit

--------------------------------------------------------------------------
TATO PUBLIKACE NENÍ MOMENTÁLNĚ K DISPOZICI.
--------------------------------------------------------------------------
Chcete mít dům bez účtů za energie? V knize najdete přehled současných možností a podrobný rozbor toho, co všechno lze udělat pro to, aby byl dům na klasických zdrojích energie co nejméně závislý. Vše je ilustrováno na konkrétních příkladech. Druhé aktualizované vydání.

Nízkoenergetické stavění veřejných budov

obrázek - Nízkoenergetické stavění veřejných budov

Karel Srdečný

Vydal: EkoWATT, 2007 / Typ: Odborné studie / Formát: elektronická - PDF 1,9 MB / Počet stran: 29 / Stáhnout

Publikace určená obecním a městským samosprávám a pracovníkům veřejné správy. Přináší praktický návod, jak dosáhnout úspory energií a souvisejících provozních nákladů u nových i rekonstruovaných budov.

Energeticky soběstačná obec

obrázek - Energeticky soběstačná obec

Karel Srdečný, František Macholda

Vydal: EkoWATT, 2006 / Typ: Knihy / Formát: elektronická - PDF 1,7 MB / Počet stran: 47 / Stáhnout

Publikace shrnuje principy a řešení, s nimiž lze velmi podstatně omezit závislost obce na vnějších dodávkách energií. Produkce vlastní energie může být přínosem jak pro obecní pokladnu, tak pro místní ekonomiku. Dosáhnout plné energetické soběstačnosti není iluzí – dokazuje to příklad rakouského města Bruck an der Leitha. Tamější řešení energetiky kniha popisuje.

Vícektriteriální hodnocení variant energetických auditů TESES 2003

Jiří Beranovský

Vydal: EkoWATT, 2003 / Typ: Software / Formát: software 163,5 kB / Počet stran: 0 / Stáhnout

Výpočetní nástroj pro vícekriteriální hodnocení variant Energetického auditu podle vyhlášky 213/2001 Sb.

Vícekriteriální hodnocení variant energetických auditů

Jiří Beranovský, Jaroslav Knápek, Jaroslav Šafránek, Jiří Vašíček

Vydal: EkoWATT, 2003 / Typ: Odborné studie / Formát: elektronická - PDF 0,9 MB / Počet stran: 78 / Stáhnout

Metodika využití vícekriteriálního rozhodování pro účely zpracování energetických auditů, základy pro expertní rozhodovací systém pro strategické plánování projektů v energetice - TESES.

 

Jak vytápět pasivní dům

Ing. Karel Srdečný

2018 / Typ: Infolisty / Formát: elektronická - PDF 94 kB / Počet stran: 5 / Stáhnout

Naše energetická poradna často řeší s klienty otázku: čím nejlépe topit v pasivním domě?

Kvalita vzduchu v zařízeních sociálních služeb

Ing. Karel Srdečný

2017 / Typ: Infolisty / Formát: elektronická - PDF 74 / Počet stran: 3 / Stáhnout

Jaké je klima v domovech a pobytových zařízeních? Pohodu, vlídnost a přátelskost prostředí měřit neumíme. Víme však, že vzduch v místnostech, kde lidé dlouhodobě pobývají, by měl mít nějaké parametry. Chceme-li mít zdravé prostředí, je vhodné zajímat se o kvalitu vzduchu.
Článek shrnuje výsledky měření, která EkoWATT prováděl v několika sociálních zařízeních. Vždy šlo o domovy s trvalým pobytem dospělých klientů.

Příprava pro program Nová zelená úsporám – pro bytové nebo rodinné domy. Informační list.

obrázek - Příprava pro program Nová zelená úsporám – pro bytové nebo rodinné domy. Informační list.

Jiří Beranovský, Gabriela Krajcarová, Klára Burianová

2017 / Formát: elektronická - PDF A4 / Počet stran: 2 / Stáhnout

Infolist „Příprava pro program Nová zelená úsporám – pro bytové nebo rodinné domy“ přehledně popisuje postup při přípravě projektu a žádosti do programu Nová zelená úsporám a zejména úskalí a body, na které je třeba si dát při přípravě žádosti a následně při realizaci pozor.

Stavíme dům – Jak se bydlí v úsporném domě? Informační list

obrázek - Stavíme dům – Jak se bydlí v úsporném domě? Informační list

Jiří Beranovský, Gabriela Krajcarová, Klára Burianová

2017 / Formát: elektronická - PDF A4 / Počet stran: 2 / Stáhnout

Informační list shrnuje obsah krátkého filmu. Vysvětluje na příkladech realizovaných pasivních domů hlavní zásady energeticky úsporné výstavby.

Stavíme dům - Jak postupovat. Informační list

obrázek - Stavíme dům - Jak postupovat. Informační list

Jiří Beranovský, Gabriela Krajcarová, Klára Burianová, Kateřina Mikulcová

2017 / Formát: elektronická - PDF A4 / Počet stran: 7 / Stáhnout

Informační list shrnuje obsah krátkého filmu a popisuje jednotlivé body při přípravě projektu a následné výstavbě úsporného domu, tedy výběr pozemku, návrh tvaru domu a výběr materiálů, spolupráci s energetickým specialistou, architektem a projektantem a důležitost stavebního dozoru. Dále stručně zmiňuje postup a jednotlivé části stavebního řízení a konečně vhodnost právního zajištění celé výstavby.

Příprava pro program Nová zelená úsporám – pro bytové nebo rodinné domy

Jiří Beranovský, Gabriela Krajcarová, Kateřina Mikulcová

2017 / Formát: CD video, formát MOV, 500 MB / Počet stran: 0 / Stáhnout

Video přehledně popisuje postup při přípravě projektu a žádosti do programu Nová zelená úsporám a zejména úskalí a body, na které je třeba si dát při přípravě žádosti a následně při realizaci pozor.

Stavíme dům – Jak se bydlí v úsporném domě?

Jiří Beranovský, Gabriela Krajcarová, Kateřina Mikulcová

2017 / Formát: CD krátký film, formát MOV, 1,7 GB / Počet stran: 0 / Stáhnout

Krátký film ukazuje tři typy úsporných domů na příkladech. V prvním případě ukazuje pasivní novostavbu v realizovanou v programu NZÚ. Druhý příklad ukazuje energeticky vědomou rekonstrukci do téměř nízkoenergetického standardu. Třetí příklad ukazuje energeticky vědomou rekonstrukci podkroví na nízkoenergetický až pasivní standard.
Zároveň jsou vysvětleny základní principy výstavby úsporných domů – orientaci domu ke světovým stranám, orientaci oken, dispozici domu, zásady vytápění, větrání a ohřevu teplé užitkové vody. Věnuje se i jednotlivým detailům, např. použití žaluzií ke stínění oken či typickým stavebním a izolačním materiálům, které se v úsporných domech používají.
Všechny tyto základní prvky úsporných domů jsou názorně vysvětleny na příkladu pasivních rodinných domů v Koberovech na Trutnovsku, kde se nachází též vzorový pasivní dům.

Stavíme dům - Jak postupovat

Jiří Beranovský, Gabriela Krajcarová, Kateřina Mikulcová

2017 / Formát: CD krátký film, formát MOV, 744 MB / Počet stran: 0 / Stáhnout

Krátký film popisuje jednotlivé body při přípravě projektu a následné výstavbě úsporného domu, tedy výběr pozemku, návrh tvaru domu a výběr materiálů, spolupráci s energetickým specialistou, architektem a projektantem a důležitost stavebního dozoru. Dále stručně zmiňuje postup a jednotlivé části stavebního řízení a konečně vhodnost právního zajištění celé výstavby.

Efektivní vytápění úsporných domů - stručně

Jiří Beranovský, Martin Jindrák, Veronika Bejvlová

2017 / Typ: Odborné studie / Formát: elektronická - PDF A4, 0,9 MB / Počet stran: 8 / Stáhnout

Stručná verze publikace Efektivní vytápění úsporných domů

Efektivní vytápění úsporných domů

obrázek - Efektivní vytápění úsporných domů

Jiří Beranovský, Martin Jindrák, Veronika Bejvlová

2017 / Typ: Odborné studie / Formát: elektronická - PDF A4, 10,5 MB / Počet stran: 55 / Stáhnout

Publikace Efektivní vytápění úsporných domů se zabývá ekonomickým hodnocením různých způsobů vytápění a přípravy teplé vody v úsporných rodinných domech. Cílovou skupinou jsou zejména stavebníci, ale i odborná veřejnost. Publikace funguje jako informační podpora vyhlašovaným programům, jako například Nová zelená úsporám apod. Publikace diskutuje a kriticky analyzuje jednotlivá možná řešení z různých hledisek: technického, uživatelského a ekonomického. Pro ekonomické hodnocení jsou použita obvyklá kritéria ekonomické efektivnosti. Zjištěné skutečnosti jsou přehledně shrnuty v závěrečném hodnocení.

Zhodnocení instalací nuceného větrání v rodinných a bytových domech

obrázek - Zhodnocení instalací nuceného větrání v rodinných a bytových domech

Ing. arch. Martin Šimůnek

2017 / Typ: Odborné studie / Formát: elektronická - PDF A4, 9,1 MB / Počet stran: 59 / Stáhnout

Studie se zabývá zhodnocením stávajících realizací systémů nuceného větrání s rekuperací tepla v rodinných a bytových domech v České Republice. Celkem jedenáct realizací nuceného větrání je podrobně popsáno a vyhodnoceno. Důraz je kladen na osobní hodnocení uživatelů: zkušenosti s projektováním a realizací, zkušenosti s provozem a ovládáním systému nuceného větrání a s údržbou. Součástí studie bylo i měření koncentrace CO2 a spotřeby elektrické energie na provoz rekuperační jednotky. V závěrečném shrnutí jsou popsány zkušenosti uživatelů s provozem nuceného větrání, provozními režimy, ovladatelností, hlučností, prašností, čištěním rozvodů a rekuperátoru, regulací, pocitové relativní vlhkosti v interiéru, čidly a filtry. Studie je doplněna množstvím fotografií.

Úspory energií a nákladů v pobytových zařízeních sociálních služeb

obrázek - Úspory energií a nákladů v pobytových zařízeních sociálních služeb

Karel Srdečný

2017 / Typ: Odborné studie / Formát: elektronická - PDF A4, 3,7 MB / Počet stran: 25 / Stáhnout

Studie se zaměřuje na opatření vedoucí ke snížení úspory energie v objektech sociálních služeb a zejména v pobytových zařízeních, tedy DPS (Dům s pečovatelskou službou), Domovy seniorů, stacionáře, hospice, Domovy mládeže atd. Tato zařízení jsou, vzhledem k charakteru svého provozu, zatížená značnými provozními náklady na spotřebu energie (nepřetržité vytápění, vysoká spotřeba teplé vody) a zároveň zde existuje významný potenciál energetických úspor. Náklady na energie (a vodu) tvoří v těchto zařízeních 5 až 10% celkového rozpočtu. Pro většinu zařízení sociální péče je problematika úspor energie problémem, pro který nemají potřebné odborné znalosti a informace.

« | 1 | 2

© 2011 EkoWATT přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect