Please fill or choose the data marked red and try submitting again.
[This is to test whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.]
 
Enter the Number as displayed below
 
    
 
  Stávající konstrukce
  EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energie
  Součinitel prostupu tepla U
  W/(m2K)
  Ekvivalentní součinitel tepelé vodivosti izolační vrstvy ʎekv
  W/(mK)
  Orientace tepelného toku - interiér ↑ → ↓
  -
  Orientace tepelného toku - exteriér ↑ → ↓
  -
  Součinitel přestupu tepla na straně interiéru Rsi (m2K)/W
  Součinitel přestupu tepla na straně exteriéru Rse (m2K)/W
  Tepelný odpor konstrukce před zateplením Rpůvodní (m2K)/W
  Klimatické podmínky
  Lokalita
  -
  Teplota pro zahájení vytápění tem
  °C
  Průměrná teplota interiéru tis
  °C
  Průměrná teplota exteriéru tes °C
  Počet dnů otopného období d dní
  Ekonomické parametry
  Cena tepla
  Kč/GJ
  Cena tepla
  Kč/kWh
  Meziroční růst ceny tepla
  %
  Diskont
  %
  Doba hodnocení
  30 let
  Investice do izolačního systému
  Konstantní základ ceny
  Kč/m2
  Cena za 1 cm tloušťky (kombinace polystyren a minerální vlny)
  Kč/m2
  Skok ceny při tloušťce (z důvodu kotvení nebo více vrstev izolantu)
  cm
  Velikost skoku ceny
  Kč/m2
  Poznámka:
  Výsledky
  Výpočet je proveden na základě denosťupňů pro konkrétní lokalitu a nezahrnuje tudíž chování celého objektu (např. pasivní tepelné zisky, jejich využitelnost, atd.). Výpočet je použitelný pro standardní obytné budovy. Hodnocení je provedeno se zahrnutím vzrůstu cen energií a diskontní sazby s uvážením životnosti zateplovacího systému 30 let. Optimum tloušťky izolantu je odvozeno z celkové úspory po 30 letech (maximální hodnota NPV). Výši úspory lze odhadnout vynásobením hodnoty NPV plochou zatep. systému.
  Optimum z hlediska celkové úspory (NPV)
  cm
  Optimum z hlediska prosté návratnosti
  cm
  Celková úspora po 30 letech (hodnota NPV)
  Kč/m2

  Powered By SpreadsheetConverter