Please fill or choose the data marked red and try submitting again.
[This is to test whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.]
 
Enter the Number as displayed below
 
    
 
  EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energie 
    Teplota média v potrubí Teplota okolí potrubí     Tepelná ztráta [ W/m ] na 1m délky potrubí            
   
  [°C]
  [°C]   Zadejte vnější průměr potrubí bez izolace [cm]                
    Součinitel tepelné vodivosti izolantu Součinitel při přestupu tepla na vnější straně   [cm]
  2,0 5,0 10,0 20,0 50,0 100,0        
   
  [W/(mK)] [W/(m2K)]   1        
   
  Unable to load Flash content. The Charts Control requires Flash Player 9.0.45 or higher. You can download the latest version of Flash Player from the Adobe Flash Player Download Center
   
              2        
                  3        
                  4        
                  5        
                  6        
                  7        
                  8        
                  9        
                  10        
                  11        
                  12        
                  13        
                  14        
                  15        
                  16        
                  17        
                  18        
                  19        
                  20        
                                         
    Poznámka: Součinitel při přestupu tepla na vnitřní straně a tepelný odpor vlastního materiálu potrubí jsou zanedbány                          
                                         

  Powered By SpreadsheetConverter