Na tomto webu jsou soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookie. Více zde |

Konference on-line Podniková energetika 9.12.2021

Konference

Podniková energetika 2021

Potenciál pro energetické úspory v průmyslu

Jiří Beranovský, MSc., Ph.D., MBA, Ing. Vladan Švaňa, Ing. Karel Srdečný, Ing. Jakub Černoch, Ing. Tomáš Chadim, Anna Francová, Dr. Ing. Čestmír Hrdinka, Jakub Vrbata

Odborná konference pro podnikové energetiky, energetické manažery, technicko-výrobní manažery, provozní techniky a další osoby zodpovědné za řízení spotřeby energií a energetických úspor.

Program, podrobnosti a přihláška zde:

Program

Právní aspekty decentralizované energetiky a výhledy novely energetického zákona

Anna Francová (Frank Bold Advokáti)

O snaze decentralizovat českou energetiku se mluví čím dál více. Jednou z možností, jak jí dosáhnout, je samostatná výroba elektřiny prostřednictvím energetických společenství či komunit. Jak zajistit fungování takového společenství po právní stránce? Jaké další energetické služby kromě výroby a dodávek elektřiny může komunita zajistit pro své členy? Na co je a není připravená česká legislativa?

Podpora přípravy energeticky úsporných projektů pro podniky a možnosti financování jejich realizace

Dr. Ing. Čestmír Hrdinka (Českomoravská záruční a rozvojová banka)

Českomoravská záruční a rozvojová banka nabízí v rámci programu ELENA podporu přípravy energeticky úsporných projektů financovaných pomocí zvýhodněného úvěru z programů Úspory energie a Energ. Jaké přínosy mají tyto projekty pro podniky a jak probíhá jejich realizace?

Kogenerační jednotky jako součást energetického mixu decentralizované energetiky

Ing. Vladan Švaňa (MOTORGAS s.r.o.)

Principiální a praktické výhody decentralizované kombinované výroby elektřiny a tepla. Optimalizace investice jako projekce vlastností kogenerace a okolních vlivů. Hlavní ekonomické faktory provozování kogenerace za současných podmínek. Formy státní podpory. Emisní limity a vliv poplatků za znečišťování životního prostředí. Současný standard technologií a předpokládaný budoucí vývoj. Mýty a fakta o kogeneraci.

Flexibilita a řízení průmyslových spotřeb a výrob

Jakub Vrbata (Nano Energies a.s.)

Před Českou republikou stojí nová energetická výzva, a to ve smyslu agregované flexibility jak výrobních zdrojů, tak i velkých spotřebičů. Nová energetika bude ve znamení řízené spotřeby a výroby a využití maximálního potenciálu v průmyslových procesech, které jsou v současné chvíli opomíjeny a nevyužívány.

Uhlíková neutralita v průmyslovém podniku

Ing. Jiří Beranovský, Ing. Karel Srdečný (EkoWATT CZ s. r. o.)

Ekonomické hodnocení a uhlíková neutralita podniku. Kritéria uhlíkové neutrality a principy LCA (live cycle assessment), LCC (live cycle cost), ESG (environmental, social, and governance). Případové studie a příklady řešení.

Automatizace v podnikové energetice

Ing. Tomáš Chadim (Domat Control System s.r.o.)

Využívání nových a úsporných technologií má stále své rezervy. K čemu je úsporné osvětlení, svítí-li v době, kdy to není nutné? Proč vyrábí nový kompresor stlačený vzduch na vyšší tlak, než je potřeba? Trh je plný pojmů jako jsou smart, průmysl 4.0 nebo IoT. Co mohou tyto pojmy ve smyslu řízení průmyslové energetiky skutečně znamenat? Je v oblasti řízení energetických potřeb stále prostor pro lidský faktor? Podělím se s Vámi o náš pohled na tuto oblast. Vždy hledáme řešení, která jsou bezpečná, mají požadovaný přínos a jsou ekonomicky racionální.

Osvětlení v průmyslu a potenciál jeho úspor

Ing. Jakub Černoch (Osvětlení Černoch s.r.o.)

Dobré osvětlení je důležité z mnoha pohledů – od omezení zmetkovitosti přes hygienu a bezpečnost práce až po psychickou pohodu zaměstnanců. Nástup LED zásadním způsobem osvětlovací techniku proměnil, zároveň ale přinesl někdy až nereálná očekávání v oblasti energetické bilance. Zorientovat se v současné nabídce na trhu je těžké pro profesionála a téměř nemožné pro laika. Jako profesionál s téměř 40letou zkušeností s osvětlovací technikou v průmyslu se Vám pokusím v tomto směru podat pomocnou ruku.