Na tomto webu jsou soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookie. Více zde |

„Méně je více“ Ludwig Mies van der Rohe

Služby

Energetické audity a posudky

Energetický audit je proces snižování energetické náročnosti pomocí energeticky úsporných opatření. Opatření se sestaví do smysluplných variant, které se porovnají a vyhodnotí. Zjednodušenou verzí je přehled energeticky efektivních opatření (Energy Efficiency Retrofit Survey (EERS)), který místo bilanční metody využívá měrných čísel.

Certifikace budov

Certifikace budov LEED, BREEAM, WELL, DGNB, SBToolCZ: Environmentální certifikace jsou vyjádřením a potvrzením mimořádných vlastností budovy. Hodnotí, jak budova působí na okolí a své uživatele během celé své existence.
Budovy s vyšším hodnocením mají nižší dopady na životní prostředí, vyšší efektivitu zaměstnanců a nižší provozní a ostatní související náklady. Podle statistik mají minimálně o 16 % vyšší ceny při prodeji či pronájmu a o 2 dny nižší průměrnou roční nemocnost zaměstnanců.

Více o certifikacích zde: www.leed.cz  

Průkazy energetické náročnosti budov (PENB)

Jsou nástroje určené k ochraně spotřebitele a slouží k jednoduchému a srozumitelnému zhodnocení energetické náročnosti budovy. Od roku 2009 jsou povinné pro všechny novostavby a pro rekonstrukce větších budov. Od dubna 2013 jsou povinnou přílohou smlouvy při prodeji a pronájmu budovy. Více na www.prukazybudov.cz.

Studie energetických úspor a ekonomické optimalizace

Slouží k vyhledávání ekonomicky nejzajímavějších opatření energetických úspor. Jsou vhodné pro větší administrativní budovy i školy, výrobní provozy, sklady i logistická centra. Výstupem je technicko-ekonomická studie vhodná jako podklad pro rozhodování nebo pro žádost do programu podpor.

Dotace: Nová zelená úsporám (NZÚ), OPPIK, OPŽP, IROP

U námi podaných žádostí máme 100 % úspěšnost získání dotačních prostředků a dodržení podmínek dotace. Jen za rok 2016 proběhlo 216 konzultací, díky nimž získali naši klienti na dotacích NZÚ a u kotlíkové dotace celkem 8 670 000 Kč. Zpracovali jsme desítky úspěšných žádostí pro projekty energetických úspor a obnovitelných zdrojů a výstavbu či rekonstrukci domů do pasivního standardu v celkové výši cca 288 mil Kč. Získali jsme ocenění Sasakawa Peace Foundation za projekt Boží Dar.

Optimalizace projektů rodinných a bytových domů

Optimalizace projektů rodinných a bytových domů: Zpracovává se pro stávající stavby i novostavby. Cílem je snížení spotřeby energií, snížení provozních a investičních nákladů a optimální nastavení poměru „cena = výkon“. Energeticko-ekonomická optimalizace pomůže najít optimální řešení.

Obnovitelné zdroje energie

Studie proveditelnosti jsou užitečné pro plánování investic do obnovitelných zdrojů nebo pro získávání finančních prostředků. Zpracovali jsme tisíce technicko-ekonomických analýz pro fotovoltaické, větrné a malé vodní elektrárny, bioplynové stanice nebo kogenerační jednotky. Pomůžeme vám s vyhodnocením energetiky a ekonomiky podnikatelského záměru. Zpracujeme průzkum trhu, studii podnikatelských příležitostí, studii proveditelnosti, energetický audit a podnikatelský plán.

Ostatní služby:

  • Energetický management (EnMS)
  • External Energy Manager (EEM)
  • Energy Efficiency Retrofit Survey (EERS)
  • kontrola kotlů a klimatizací (K+K)
  • lektorská činnost (LEK),
  • konzultace (KON),
  • semináře (SEM),
  • technická due diligence (TDD),
  • bezplatná poradna pro veřejnost (EKIS MPO)

Poskytujeme celou řadu dalších služeb, které šijeme na míru zákazníkům. Pro tento účel je ideálním vstupním místem naše Poradna. Která ZDARMA poskytuje poradenství pro veřejnost v oblasti úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie. Poradna je součástí sítě EKIS (Energetická konzultační a informační střediska), která provozujeme s dotační podporou MPO v našich pobočkách České Budějovice, Plzeň a Praha. Pokud to k nám máte daleko, můžete položit dotaz přes on-line poradnu www.mpo-efekt.cz  přímo našemu středisku.