Administrativně obchodní centrum Myslbek

Sedmipodlažní objekt z roku 1996 propojuje v Praze ulici Na Příkopě s Ovocným trhem a je na svůj věk energeticky relativně úsporný a kvalitně provozovaný. Povedlo se zlepšit regulaci základního zatížení odběru elektřiny a prověřit instalaci regulace ¼ hodinového maxima. Dalším logickým krokem je zavedení energetického managementu doplněného podružnými měřeními.

Scroll to Top