Energetický management – cesta k úsporám energie. Seminář, kurzy a publikace

Financováno z  Fondů EHP a Norska 2014-2021 – program CZ-ENVIRONMENT

Cílem projektu je motivovat školy a objekty sociálních služeb k  zavedení kvalitního (nikoli jen formálního) energetického managementu. Tím dosáhnout snížení spotřeb energií (spotřeba energie na vytápění, ohřev teplé vody, osvětlení, provoz technických částí – zejména kuchyní) a tedy i emisí.

Projekt se zaměřuje úspory energie  v objektech sociálních služeb  a  zejména v pobytových zařízeních sociálních služeb, tedy DPS (Dům s pečovatelskou službou), Domovy seniorů, LDN (Léčebny dlouhodobě nemocných), stacionáře, hospice, Domovy mládeže, Diagnostické ústavy atd. Tato zařízení jsou, vzhledem k  charakteru svého provozu,  zatížená značnými provozními náklady na spotřebu energie (nepřetržité vytápění, vysoká spotřeba teplé vody) a zároveň zde existuje významný potenciál energetických úspor.

EkoWATT se v  minulých letech zabýval analýzou spotřeb energií v  několika typech objektů sociálních služeb a na základě těchto zkušeností zpracoval zásady  jednoduchého energetického managementu vhodného pro tato zařízení  a rozbor vhodných úsporných opatření pro tento typ zařízení. Úspory dosažené zavedením energetického managementu mohou dosahovat cca 10% spotřeb.

Jedná se o nízkonákladová opatření, zaměřená na snadno dosažitelné úspory pomocí vhodné regulace a managementu provozu.

Pro většinu zařízení sociální péče je problematika úspor energie problémem, pro který nemají potřebné odborné znalosti a informace, v  objektech zpravidla neexistuje osoba, která by byla za energetické hospodaření objektu zodpovědná a byla s ním obeznámena. Neexistuje žádný systém sledování a vyhodnocování spotřeb. Zároveň je zde zájem tuto oblast řešit.

Materiály ke stažení

Níže najdete ke stažení výstupy projektu:

Aktivity projektu

  • 2 jednodenní kurzy v rozsahu 4 hodin, termín seminářů: duben 2023
  • Seminář pro provozovatele objektů sociálních služeb (především domovy pro seniory, ústavy s trvalým pobytem klientů) a školy (základní a střední).
  • Redakčně upravené video prezentace ze semináře
  • Tištěná a internetová publikace (e-book) Energetický management pro energetické manažery

Zajímá vás, co děláme?

Naši partneři

Frank_Bold_org-465x129
nazeleno01-1
LOGO_1-rekonstrukce-stacu

Kontakt

Areál Štrasburk
Švábky 52/2
180 00 Praha 8
Tel.: +420 266 710 247
e-mail: info@ekowatt.cz

Scroll to Top