O EkoWATTU

EkoWATT je přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí. Založena byla v roce 1990 jako nevládní nezisková organizace (občanské sdružení). Za dobu svého fungování se EkoWATT vyvinul v profesionální poradenskou a expertní společnost, jejíž výsledky jsou oceňovány v českém i mezinárodním měřítku. Naše poradenská střediska EKIS patří mezi nejnavštěvovanější a nejlépe hodnocená v ČR.

Naše vize

Vizí EkoWATTu je energetická soběstačnost budov, obcí, měst a regionů, a také výrobních provozů a dalších energetických systémů. Soběstačnost energetických služeb musí být v budoucnosti trvale udržitelná a každému dostupná. Naše vize je na současnou dobu sice odvážná, nicméně do budoucna perspektivní a jediná možná.

Posláním EkoWATTu je podporovat účinné a ekologicky šetrné využívání energetických zdrojů. Poskytujeme kvalitní a nezávislé poradenství. Pomáháme klientům k lepšímu a efektivnímu rozhodování. Chceme být spolehlivým poradenským partneremInovujeme – děláme věci, které ještě nejsou.

Činnost EkoWATTu

K naplnění svého poslání se EkoWATT věnuje zejména těmto aktivitám:

  • Příprava energetických expertiz, koncepcí, auditů, studií a analýz vztahů mezi energetikou, ekonomikou a životním prostředím
  • Expertní podpora projektů energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie
  • Výzkum a vývoj v oblasti energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie
  • Poradenství a ekologická výchova, vzdělávání a osvěta zaměřená na účinné a ekologicky šetrné využívání energií
  • Informační a publikační činnost

Od roku 1996 EkoWATT poskytuje bezplatné energetické poradenství v rámci sítě Energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS) a provozuje středisko EKIS v Praze a v Českých Budějovicích. Je také provozovatelem specializovaného energetického portálu www.energetika.cz.

Naše služby využívají například architekti a projektanti, státní instituce a neziskové organizace, města a obce, školy a nemocnice, výzkumné ústavy, bytová družstva a vlastníci nemovitostí, podnikatelé, firmy, zemědělské a průmyslové podniky, zahraniční a mezinárodní instituce a výzkumná centra a také široká veřejnost.

Hlavní hodnoty a principy naší činnosti

1

Nestrannosti a nezávislost

Poradenskou a expertní činnost poskytujeme nezávisle na komerčních firmách, neupřednostňujeme žádného z výrobců či prodejců technologií, řídíme se výhradně odborným hlediskem.

2

Odbornost, profesionalita a spolehlivost

Dbáme na vysokou kvalifikaci našich pracovníků, odborné znalosti a zkušenosti, kvalitu práce a soustavné a systematické vzdělávání a získávání nejnovějších informací a poznatků v oboru.

3

Inovace

Přicházíme s inovativními návrhy a přístupy, realizujeme zcela nové projekty a výzkumné záměry.

4

Vnitřní kultura a kvalitní fungování organizace

EkoWATT CZ s. r. o. je držitelem certifikátu jakosti ISO 9001.

5

Principy environmentálního managementu a udržitelné spotřeby

V roce 2007 se EkoWATT CZ s. r. o. stal držitelem certifikátu ISO 14001.

6

Politika kvality a životního prostředí

V rámci Systému integrovaného managamentu (ISO 9001 a ISO 14 001) byla vedením společnosti definována a schválena Politika kvality a životního prostředí

V roce 1996 EkoWATT obdržel cenu The Sasakawa Peace Foundation Environmental Award za projekt Ekologizace a optimalizace energetického hospodářství obce Boží Dar.

Naši partneři

Frank_Bold_org-465x129
nazeleno01-1
LOGO_1-rekonstrukce-stacu

Kontakt

Areál Štrasburk
Švábky 52/2
180 00 Praha 8
Tel.: +420 266 710 247
e-mail: info@ekowatt.cz

Scroll to Top