EU taxonomie a ESG (Environmental, Social and Governance)

Taxonomie EU je nástroj umožňující klasifikaci udržitelných ekonomických aktivit firem

Taxonomie EU je především nástrojem umožňujícím klasifikaci udržitelných ekonomických aktivit. Její existence vytváří společný jazyk pro jednotlivé aktéry, a sjednocuje tak definici toho, jaké aktivity lze považovat za udržitelné. Přispěje také k transparentnosti charakteru investic, a tím pádem povede k informovanějším investičním rozhodnutím. Hlavním očekávaným přínosem taxonomie je přesun soukromého kapitálu od znečišťujících projektů k udržitelným.

ESG neboli „Environmental, Social and Corporate Governance“ – se zabývá zodpovědným chováním firem ve vztahu k životnímu prostředí, ke společnosti i k řízení rizik.

ESG označuje tři hlavní faktory, které ovlivňují udržitelnost společnosti:

  • Environmentální faktor („E“) řeší dopady spotřeby zdrojů jakéhokoli podniku na životní prostředí, jako je uhlíková stopa, vypouštění odpadních vod a další činnosti ovlivňující životní prostředí. Environmentální aspekt je obzvláště důležitý v současné době, kdy se společnosti po celém světě snaží splnit environmentální požadavky Pařížské dohody a zastavit nevratné změny klimatu. Ty, které své emise snižují, zaznamenávají v průběhu času nárůst výnosů.
  • Sociální faktor („S“) se soustředí na to, jak podnik spolupracuje s komunitami, v nichž působí. Zkoumá také interní politiky týkající se například inkluze, vztahů společnosti se zaměstnanci, zákazníky a dalšími zainteresovanými stranami. Zdraví a bezpečnost na pracovišti, bezpečnost a kvalita výrobků a ochrana spotřebitele jsou další z mnoha sociálních ukazatelů, které se berou v úvahu.
  • Faktor řízení rizik („G“ )z anglického Governance, se týká interních postupů a politik, které vedou k efektivnímu rozhodování a dodržování právních předpisů. Do správy a řízení spadá například složení správní rady, odměňování a dohled nad vedoucími pracovníky společnosti, dodržování práv akcionářů a další.

Máte zájem o naše služby?

Napište nám nebo zavolejte, rádi vám pomůžeme.

Naši partneři

Frank_Bold_org-465x129
nazeleno01-1
LOGO_1-rekonstrukce-stacu

Kontakt

Areál Štrasburk
Švábky 52/2
180 00 Praha 8
Tel.: +420 266 710 247
e-mail: info@ekowatt.cz

Scroll to Top