Krajský úřad Libereckého kraje

V nejvyšší budově v kraji se třemi různorodými částmi se podařilo nalézt 12 opatření s prostou návratností < 3 roky zejména v oblastech:  Regulace a kontroly chodu vytápění, chlazení, ventilace, změny režimů vlhčení. Využití ztrátového tepla z odpadního vzduchu a předchlazování prostor. Dalších 18 navržených opatření má prostou návratnost > 3 roky. Ostatních 10 opatření je nenávratných, nicméně zlepšují kvalitu vnitřního prostředí.

Scroll to Top