Kulturní dům Horní Bělá

Získaná podpora OPŽP 450 000 Kč, úspora energie na vytápění 56,2%, úspora emisí CO2 4,52 t/rok. Všechny obalové konstrukce budovy (obvodový plášť, strop nad sálem a přísálím, podlaha nad suterénem a nad jevištěm) jsou zatepleny na doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla U.

Scroll to Top