Tělocvična při ZŠ Kralovice

Získaná podpora OPŽP cca 3 mil. Kč, úspora 100 000 Kč/rok, úspora energie 85 %, úspora emisí CO2 15,53 t/rok. Realizovaná varianta má systém nuceného větrání s rekuperací tepla a zateplený celý obvodový plášť včetně soklu a střechy pod půdou.  Splňuje minimální doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla U dle ČSN 73 0540 a místy i doporučené hodnoty pro pasivní budovy.

Scroll to Top