EkoWATT
Katalog technických a energeticky soběstačných řešení
    nejen pro nízkoenergetické domy
vyhledej

Energetická bilance domu

Základním nástrojem pro plánování energetické soběstačnosti je energetická bilance. Nejprve je třeba sečíst ztráty (potřeby). Potom zvážit, zda je možné ztráty snížit a kolik to bude stát. Dále je třeba zjistit zisky a míru jejich skutečného využití. Rozdíl mezi zisky a ztrátami je třeba krýt ze zdroje. Při volbě zdroje je třeba zvážit technická a další omezení, způsob provozu a požadavky na komfort a spolehlivost. Zdroje se liší investičními a provozními náklady.

1: ztráty prostupem střechou 2:ztráty prostupem stěnami 3:ztráty prostupem podlahou 4:ztráty okny a prosklením 5: ztráty větráním 6: teplo pro ohřev vody 7: rekuperace tepla z odpadní vody 8: zisky od osob 9: zisky od spotřebičů 10: rekuperace tepla z odpadního vzduchu 11: dodávka tepla pro vytápění 12: dodávka tepla pro ohřev vody 13: pasivní solární zisky (okna, prosklení) 14: elektřina z vnějšího zdroje (vlastní elektrárna), a)  vodní energie  b) větrná energie 15:zisk zemního výměníku tepla 16:elektřina z fotovoltaických panelů 17: aktivní solární zisky (kolektory) 18: palivo 19:ztráty ve vlastním zdroji 20: dodávka elektřiny z kogenerace

zisky
7rekuperace tepla z odpadní vody
8zisky od osob
9zisky od spotřebičů
10rekuperace tepla z odpadního vzduchu
11dodávka tepla pro vytápění
12dodávka tepla pro ohřev vody
13pasivní solární zisky (okna, prosklení)
14elektřina z vnějšího zdroje (vlastní elektrárna)
14 avodní energie
14 bvětrná energie
15zisk zemního výměníku tepla
16elektřina z fotovoltaických panelů
17aktivní solární zisky (kolektory)
18palivo
19ztráty ve vlastním zdroji
20dodávka elektřiny z kogenerace
ztráty
1 ztráty prostupem střechou
2 ztráty prostupem stěnami
3 ztráty prostupem podlahou
4 ztráty okny a prosklením
5 ztráty větráním
6 teplo pro ohřev vody
ztráty zisky
ztráty související s konstrukcí domu
ztráty související s větráním
ztráty související s ohřevem vody
zisky pro vytápění
zisky pro ohřev vody
zisky pro větrání
vnitřní zisky (vytápění i větrání)
dodávka elektřiny
dodávka paliva

Energetická bilance podle ČSN EN 832

Obrázek 2: Energetická bilance podle ČSN EN 832

© 2008 EkoWATT; webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect