EkoWATT
Katalog technických a energeticky soběstačných řešení
    nejen pro nízkoenergetické domy
vyhledej

Vybrané způsoby zateplení

U stávajících staveb je zateplení stěn (spolu se zateplením stropů a výměnou oken) důležitou cestou ke snížení tepelné ztráty.

Od ceny zateplení lze podle okolností odečíst náklady na nutnou údržbu. Například v případě, že dům tak jako tak potřebuje novou fasádu, lze místo prosté obnovy původní konstrukce (obvykle vápenopískové omítky) použít zateplení.

V následující tabulce jsou srovnány tepelně-izolační parametry a cena různých typů zateplení. Hodnoty součinitele prostupu tepla U jsou uvedeny pouze pro zateplovaní systém. celková hodnota bude o něco nižší (lepší), podle typu původní konstrukce. U zateplení s tloušťkou izolantu přes 100 mm se tepelně-izolační vlastnosti původní stěny (např. plné cihlové stěny tl. 500 mm) projeví poměrně málo, obvykle původní stěna tvoří méně než 20% izolační schopnosti zateplené stěny.

U zateplení by každá jednotlivá konkrétní konstrukce na stavbě měla být ověřena tepelně-technickým výpočtem, zejména z hlediska součinitele prostupu tepla, kondenzace vlhkosti a případně i minimální povrchové teploty.

Ceny uvedené v tabulce vycházejí z ceníků stavebních prací a z běžných cen na trhu v roce 2006. V praxi jsou někdy stavební firmy schopny dodat konstrukci levněji, jindy lze získat výraznou příležitostnou slevu na konkrétní materiál. Vzhledem k tomu, že cenové rozdíly jednotlivých konstrukcí jsou relativně malé, může mít nabídka od konkrétního dodavatele velký význam. U některých konstrukcí jsou uvedeny ceny jen za materiál, pro stavebníky kteří chtějí stavět svépomocí.

Při nákupu zateplení je vhodné nekupovat jednotlivé komponenty (lepidlo, síťku, tmely, barvy atd.) od jednoho dodavatele tak, aby tvořily systém. Za jeho parametry pak dodavatel ručí. Při kombinaci prvků různých výrobců je obtížné určit zodpovědnost za případné poruchy, např. praskání omítek.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

č.Skladba tloušťkaSoučinitel prostupu tepla UHodnoceníCena celkem Náklady na materiálPoznámka
  konstrukce/vrstvammW/m2.K  Kč/m2Kč/m2 
1kontaktní zateplovací systém miner. vata1750,240vyhovuje doporučení ČSN1060846Desky izolace musí být určeny pro kontaktní stěrkovou omítku. Lze použít i tzv. desky s kolmým vláknem, zateplení je vč. armovací síťky a nátěru.Před zateplením je někdy nutno sanovat původní omítku
  lepidlo5    6030
  izolace skelná/kamenná vata160    733658
  vnější stěrková omítka10    267158
2kontaktní zateplovací systém polystyren1750,240 vyhovuje doporučení ČSN925568 Zateplení je vč. armovací síťky a nátěru. Před zateplením je někdy nutno sanovat původní omítku. Nelze použít na vlhké zdivo!
  lepidlo5    6030
  izolace polystyren PPS 20160    598380
  vnější stěrková omítka10    267158
3odvětraný systém s plastovým obkladem2600,190vyhovuje doporučení ČSN1158690Obklad se upevní na nosníky systému Vinyl Aidiny. Lze použít na stěnu s nekvalitní vnější omítkou a stěny s mírnou vlhkostí.
  izolace skelná/kamenná vata200    350250
  odvětraná vzd. mezera s nosným roštem35    500230
  obklad z tvarovek Vinyl Siding25    308210
4odvětraný systém s dřevěným obkladem2600,180vyhovuje doporučení ČSN1315830 Obklad se upevní na dřevěný rošt o maximální rozteči 40 cm Lze použít na stěnu s nekvalitní vnější omítkou a stěny s mírnou vlhkostí.
 izolace skelná/kamenná vata odvětraná vzd. mezera s nosným roštem20035350
500
250
230
  obklad ze dřeva25    465350
5odvětraný systém s vnější přizdívkou3000,190vyhovuje doporučení ČSN2930760Lze použít na stěnu s nekvalitní vnější omítkou a stěny s mírnou vlhkostí. Nejsou započteny náklady na základ pro přizdívku.
  izolace skelná/kamenná vata kotvená hmoždinkami200    400300
  odvětraná vzd. mezera35       
  lícové zdivo (VPC / klinker)65    2530460
© 2008 EkoWATT; webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect