EkoWATT
Katalog technických a energeticky soběstačných řešení
    nejen pro nízkoenergetické domy
vyhledej

ZTRÁTY VE VLASTNÍM ZDROJI

Účinnost spotřebičů

Účinnost spalování paliva zpravidla není konstantní, závisí na mnoha faktorech (výkon, teplota přebytek vzduchu pro spalování apod.). Výrobci udávají hodnotu, která je změřena při optimálních podmínkách ve zkušebně a je třeba počítat s tím, že v praxi dosahované hodnoty budou spíše trochu menší. Zákon o hospodaření energií (406/2000 Sb.) a vyhláška č. 151/2001 Sb. předepisují minimální účinnosti při využití paliv, viz:

http://www.env.cz/www/zakon.nsf

http://www.energetik.cz/hlavni3.html?m1=/zakony/151_2001.html

Minimální požadovaná účinnost při spalování paliva
Palivoúčinnost v %
koks69
černé uhlí68
brikety67
tříděné hnědé uhlí66
netříděné hnědé uhlí62
Lehký topný olej80
zemní plyn85

Tabulka 19: Minimální účinnosti zdrojů podle vyhl. 151/2001.

Prakticky dosahované průměrné roční účinnosti jednotlivých spotřebičů (topidel) jsou v následující tabulce:

TopidloÚčinnost v %
Kamna na uhlí50
kotel na uhlí55
kotel na koks61
Automatický kotel na uhlí82
Kotel na dřevo zplyňovací s nádrží80
Kotel na dřevěné pelety85
Kotel na štěpku80
Kotel na zemní plyn90
Kotel na zemní plyn nízkoteplotní95
Kotel na zemní plyn kondenzační102
Kotel na lehký topný olej 89
Přímotopné panely99
Elektrokotel95
Akumulační vytápění (nádrž)93
Akumulační vytápění (kamna)95

Tabulka 20: Prakticky dosahované účinnosti jednotlivých spotřebičů.

Kalkulátor pro výpočet nákladů na vytápění najdeme na http://www.ekowatt.cz/ekowatt2001/

© 2008 EkoWATT; webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect