EkoWATT
Katalog technických a energeticky soběstačných řešení
    nejen pro nízkoenergetické domy
vyhledej

TEPLO PRO OHŘEV VODY

Ohřev TUV elektřinou        

Zpravidla se používá akumulační zásobník připojený přes dálkové ovládání a vyhřívaný pouze mimošpičkovou ("noční") elektřinou (např. sazba D 25). Výhodou je nízká cena za kWh a malé nároky na instalovaný elektrický příkon. V době trvání nízkého tarifu (8 hod za den) běží všechny ostatní elektrické spotřebiče na levnější elektřinu, což snižuje celkové výdaje na její nákup. Mnoho lidí třeba v této době zapíná automatickou pračku nebo žehlí. Zásobník lze také opatřit topnou vložkou připojenou na ústřední vytápění a v době topné sezóny jej nahřívat levnějším teplem z kotle (kombinovaný zásobník).

Elektrický zásobníkový ohřívač fy. ARISTON o objemu 120 až 200 litrů s příkonem 2 až 2,6kW a dobou ohřevu přibližně 4 hodUrčitou nevýhodou je limitovaný objem vody, který je k dispozici. Pokud teplou vodu spotřebujeme, musíme na její ohřátí nějakou dobu čekat (někdy až do druhého dne). Zásobník má také určité, i když velmi malé, tepelné ztráty (cca 1 kWh/100 l objemu za den) -u nových spotřebičů jsou uváděny na energetickém štítku. Další ztráty jsou v potrubí od zásobníku k výtokovým ventilům (bateriím). Je dobré umisťovat zásobník co nejblíže k nejčastěji používanému výtoku teplé vody (bývá to kuchyňský dřez nebo umyvadlo v koupelně).


Obrázek 67: Elektrický zásobníkový ohřívač fy. ARISTON o objemu 120 až 200 litrů s příkonem 2 až 2,6kW a dobou ohřevu přibližně 4 hod. Zdroj: http://www.tzb-info.cz/t.py?t=6&i=10296#3

V poslední době se také uplatňují průtokové ohřívače umístěné přímo pod umyvadlem, které výše uvedené nevýhody nemají. Problém je zase v tom, že potřebují dosti značný příkon a tudíž nutnost odpovídající instalace a dimenzování hlavního jističe, což zvýší stálý měsíční plat, který s tím souvisí. Určitým kompromisem jsou zásobníky s menším objemem vody, zapínající se ihned při poklesu teploty vody pod nastavenou hodnotu.

Přímotopný ohřev TUV plynem        

Při ohřevu vody plynem se používaly v minulosti převážně průtokové ohřívače (není zde, na rozdíl od elektřiny, problém dosáhnout potřebného příkonu). V poslední době je zřetelný trend přechodu k zásobníkovým ohřívačům, respektive kotlům obsahujícím zásobník.

Průtokové ohřívače

Zde se TUV ohřívá v měděném výměníku plynovým hořákem, který se zažehne při poklesu tlaku vody způsobeném otevřením výtokového ventilu (vodovodní baterie). Hlavní výhodou je jednoduchost a malé rozměry, nevýhodou je malá účinnost při odběru malého množství vody a určité kolísání teploty vody v závislosti na průtoku.

Jako příklad lze uvést výrobky firmy KARMA z Českého Brodu:

Průtokový ohřívač vody ALFA POV-10
Obrázek 68: Průtokový ohřívač vody ALFA POV-10. Zdroj: http://www.karma-as.cz/index.php/doc/alfapov10.

Ohřívač má výkon 19,2 kW, je určený k ohřevu vody pro více odběrných míst (odtah spalin do komína).

Místo použití samostatného průtokového ohřívače lze průtokově ohřívat vodu i v plynovém kotli. Tam, kde je plynové ústřední vytápění a vzdálenosti k jednotlivým výtokům teplé vody nejsou velké, se tomuto způsobu dává přednost.

Přímotopné zásobníkové ohřívače

Nevýhodné vlastnosti plynových průtokových ohřívačů vody je možné eliminovat použitím zásobníku, který je nahříván plynovým hořákem. Výkon hořáku může být znatelně menší než u průtokového ohřevu, teplota odebírané vody nezávisí na průtoku a účinnost je i při odběru malého množství vody dobrá. Nevýhodou jsou větší rozměry a cena. Oproti elektrickým akumulačním ohřívačům využívajícím sazbu D 25 však mají velkou výhodu v tom, že výkon plynového hořáku může být podstatně větší než výkon elektrického topného tělesa a hořák může pracovat kdykoliv je třeba. Nemusí čekat na sepnutí dálkovým ovladačem, plynový zásobníkový ohřívač může proto mít menší objem.

Schéma přímotopného zásobníkového ohřívače
Obrázek 69: Schéma přímotopného zásobníkového ohřívače. Zdroj: K. Murtinger.

Plynový zásobníkový ohřívač H 80.1 pro umístění na podlahu nebo na stěnu
Obrázek 70: Plynový zásobníkový ohřívač H 80.1 pro umístění na podlahu nebo na stěnu; vyžaduje připojení ke komínu pro odtah spalin. Zdroj: http://www.karma-as.cz/index.php/doc/ht801.

Také tento druh ohřívače se dá spojit s kotlem a na trhu je řada plynových kotlů s většími či menšími integrovanými zásobníky.

Schéma průtokového ohřívače vody

Obrázek 71: Schéma průtokového ohřívače vody. Zdroj: K. Murtinger.


Nepřímotopné zásobníkové ohřívače

Jsou určeny pro připojení k plynovému kotli a nahřívají se topnou vodou přes poměrně velký trubkový výměník umístěný uvnitř. Toto řešení je výhodné zejména tam, kde používáme kromě plynového kotle ještě další zdroj tepla (třeba kotel na dřevo nebo tepelné čerpadlo). Tento systém ohřevu lze použít i ke starším typům kotlů, které nemají možnost přímého ohřevu TUV.

Další způsoby ohřevu TUV

V předchozím odstavci zmíněný zásobník s výměníkem je univerzálním systémem pro ohřev vody jakýmkoliv jiným zdrojem energie. V poslední době se sice užívají i deskové protiproudé výměníky, nicméně ve většině případů je akumulace výhodná a v případě solární energie dokonce nevyhnutelná.

spotřeba tepla a vody při mytí nádobíspotřeba vody na jedno mytíspotřeba energie
Mytí nádobí ve dřezuteplá20 litrů0,7 až 0,92 kWh
studená20 až 40 litrů-----
Mytí pod tekoucí vodou80 až 120 litrů (cca 15 minut)2,6 až 5,5 kWh
Mytí v myčce13 až 25 litrů1,6 až 2,2 kWh

Spotřeba pro různá výtoková místaobjemteplo v dávce
lkWh
umyvadlo100,37
dřez150,79
sprcha201,2
vana502,46
© 2008 EkoWATT; webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect