EkoWATT
Katalog technických a energeticky soběstačných řešení
    nejen pro nízkoenergetické domy
vyhledej

Vybrané obvodové konstrukce

Stěny domu (tzv. obvodové konstrukce) jsou jen jednou částí domu, kterou uniká teplo. Přesto se jim (spolu s okny) věnuje největší pozornost.

Z hlediska celkových nákladů na stavbu představují obvodové stěny jen několik procent nákladů na tzv. hrubou stavbu. Někdy lze za srovnatelných nákladů pořídit konstrukci, která izoluje významně lépe. V ostatních případech jsou vícenáklady na stěnu s lepší izolační schopností zanedbatelné vzhledem k ceně celého domu.

V následující tabulce jsou srovnány tepelně-izolační parametry a cena různých typů konstrukcí. Seznam není vyčerpávající, technologií pro stavbu je na trhu nepřeberné množství, navíc je lze různě modifikovat a vzájemně kombinovat. Proto by každá jednotlivá konkrétní konstrukce na stavbě měla být ověřena tepelně-technickým výpočtem, zejména z hlediska součinitele prostupu tepla, kondenzace vlhkosti a případně i minimální povrchové teploty.

Ceny uvedené v tabulce vycházejí z ceníků stavebních prací a z běžných cen na trhu v roce 2006. V praxi jsou někdy stavební firmy schopny dodat konstrukci levněji, jindy lze získat výraznou příležitostnou slevu na konkrétní materiál. Vzhledem k tomu, že cenové rozdíly jednotlivých konstrukcí jsou relativně malé, může mít nabídka od konkrétního dodavatele velký význam. U některých konstrukcí jsou uvedeny ceny jen za materiál, pro stavebníky kteří chtějí stavět svépomocí.

Hodnoty součinitele prostupu tepla U jsou vesměs ověřeny nezávislým výpočtem, v několika případech jsou převzaty od dodavatele.

Záměrně je pominuta otázka „je lepší stavět ze dřeva nebo z cihel?“. Každá technologie má své klady a zápory a kromě toho existuje i mnoho dalších technologií, např. beton litý do ztraceného bednění z polystyrenových tvarovek. Očekávání a požadavky jsou velice Individuální a dobrý projektant by měl stavebníka informovat tak, aby svého rozhodnutí později nelitoval.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

č.Skladba tloušťkaSoučinitel prostupu tepla UHodnocení Cena celkem Náklady na materiálPoznámka
  konstrukce/vrstvammW/m2.KKč/m2Kč/m2   
1nosná cihlová stěna se zateplením3700,370vyhovuje požadavku ČSN 2 263 1 556 Obchodní název Sendwix
Jako nosnou konstrukci lze použít i plné pálené cihly, zateplení je vč. armovací síťky a nátěru
  vnitřní omítka15    218 68
  vápenopískové cihly (nosná konstrukce)240    985 672
  lepidlo5    60 30
  izolace skelná/kamenná vata100    733 628
  vnější stěrková omítka10    267 158
2nosná cihlová stěna se zateplením4700,200vyhovuje doporučení ČSN 1 940 1 240 Obchodní název Sendwix Jako nosnou konstrukci lze použít i plné pálené cihly, zateplení je vč. armovací síťky a nátěru
  vnitřní omítka15    218 68
  vápenopískové cihly (nosná konstrukce)240    985 672
  lepidlo5    60 30
  izolace skelná/kamenná vata200    410 312
  vnější stěrková omítka10    267 158
3nosná cihlová stěna se zateplením6700,110lze použít pro pasivní dům 2 950 2 244 Jako nosnou konstrukci lze použít i plné pálené cihly, zateplení je vč. armovací síťky a nátěru, je nutno použít speciální kotvy
  vnitřní omítka15    218 68
  vápenopískové cihly (nosná konstrukce)240    985 672
  lepidlo5    60 30
  izolace skelná/kamenná vata400    1 420 1 316
  vnější stěrková omítka10    267 158
4Porotherm 240 P+D se zateplením4200,240vyhovuje doporučení ČSN 1 993 962 Lze použít i jiné cihly typu therm, tj. keramické cihly se svislými dutinami
Zateplení je vč. armovací síťky a nátěru
  vnitřní omítka15    218 68
  Porotherm 24 P+D240    850 326
  lepidlo5    60 30
  izolace polystyren 20150    598 380
  vnější stěrková omítka10    267 158 Lze použít i jiné cihly typu therm, tj. keramické cihly se svislými dutinami
Zateplení je vč. armovací síťky a nátěruv
5Porotherm 240 P+D se zateplením4700,170vyhovuje doporučení ČSN 2 190 1 042
  vnitřní omítka15    218 68
  Porotherm 24 P+D240    850 326
  lepidlo5    60 30
  izolace polystyren 20200    795 460
  vnější stěrková omítka10    267 158
6Porotherm 240 P+D se zateplením6700,162lze použít pro nízkoenergetický dům 2 190 1 042 Lze použít i jiné cihly typu therm, tj. keramické cihly se svislými dutinami
Zateplení je vč. armovací síťky a nátěru, je nutno použít speciální kotvy
  vnitřní omítka15    21868
  Porotherm 24 P+D240    850326
  lepidlo5    6030
  izolace polystyren 20400    795460
  vnější stěrková omítka10    267158
7sendvičové zdivo5500,180vyhovuje doporučení ČSN 4 083 1 450 Obchodní název Sendwix
Jako nosnou konstrukci lze použít i plné pálené cihly, zateplení je vč. armovací síťky a nátěru
  vnitřní omítka10    218 68
  vápenopískové cihly (nosná konstrukce)240    985 672
  izolace skelná/kamenná vata200    350 250
  odvětraná vzd. mezera35       
  lícové zdivo (VPC / klinker)65    2 530 460
8sendvičové zdivo 4500,330vyhovuje požadavku ČSN 3 988 1 355 Obchodní název Sendwix
Jako nosnou konstrukci lze použít i plné pálené cihly, zateplení je vč. armovací síťky a nátěru
  vnitřní omítka10    218 68
  vápenopískové cihly (nosná konstrukce)240    985 672
  izolace Rockwool Airrock100    255 155
  odvětraná vzd. mezera35       
  lícové zdivo (VPC / klinker)65    2 530 460
9sendvičové zdivo7500,100lze použít pro pasivní dům 4 413 1 780 Jako nosnou konstrukci lze použít i plné pálené cihly, zateplení je vč. armovací síťky a nátěru, je nutno použít speciální kotvy
  vnitřní omítka10    218 68
  vápenopískové cihly (nosná konstrukce)240    985 672
  izolace skelná/kamenná vata400    680 580
  odvětraná vzd. mezera35       
  lícové zdivo (VPC / klinker)65    2 530 460
10stěna se zateplením a plastovým obkladem5100,180vyhovuje doporučení ČSN 2 361 1 430 Jako nosnou konstrukci lze použít i plné pálené cihly, obklad je upevněn na dřevěném roštu o rozteči max. 40 cm
  vnitřní omítka10    218 68
  vápenopískové cihly (nosná konstrukce)240    985 672
  izolace skelná/kamenná vata200    350 250
  odvětraná vzd. mezera s nosným roštem35    500 230
obklad z tvarovek Vinyl Siding25    308 210
11stěna se zateplením a plastovým obkladem4100,330vyhovuje požadavku ČSN 2 266 1 335 Jako nosnou konstrukci lze použít i plné pálené cihly, obklad je upevněn na dřevěném roštu o rozteči max. 40 cm
  vnitřní omítka10    218 68
  vápenopískové cihly (nosná konstrukce)240    985 672
  izolace skelná/kamenná vata100    255 155
  odvětraná vzd. mezera s nosným roštem35    500 230
  obklad z tvarovek Vinyl Siding25    308 210
12stěna se zateplením a plastovým obkladem7100,100lze použít pro pasivní dům 2 691 1 760 Jako nosnou konstrukci lze použít i plné pálené cihly, obklad je upevněn na dřevěném roštu o rozteči max. 40 cm
  vnitřní omítka10    218 68
  vápenopískové cihly (nosná konstrukce)240    985 672
  izolace skelná/kamenná vata400    680 580
  odvětraná vzd. mezera s nosným roštem35    500 230
13stěna se zateplením a dřevěným obkladem5100,180vyhovuje doporučení ČSN 2 518 1 570 Jako nosnou konstrukci lze použít i plné pálené cihly, obklad je upevněn na dřevěném roštu o rozteči max. 40 cm
  vnitřní omítka10    218 68
  vápenopískové cihly (nosná konstrukce)240    985 672
  izolace skelná/kamenná vata200    350 250
  odvětraná vzd. mezera s nosným roštem35    500 230
  obklad ze dřeva25    465 350
14stěna se zateplením a dřevěným obkladem4100,330vyhovuje požadavku ČSN 2 423 1 475 Jako nosnou konstrukci lze použít i plné pálené cihly, obklad je upevněn na dřevěném roštu o rozteči max. 40 cm
  vnitřní omítka10    218 68
  vápenopískové cihly (nosná konstrukce)240    985 672
  izolace skelná/kamenná vata100    255 155
  odvětraná vzd. mezera s nosným roštem35    500 230
  obklad ze dřeva25    465 350
              Jako nosnou konstrukci lze použít i plné pálené cihly, obklad je upevněn na dřevěném roštu o rozteči max. 40 cm
15stěna se zateplením a dřevěným obkladem7100,100lze použít pro pasivní dům 2 848 1 900
  vnitřní omítka10    218 68
  vápenopískové cihly (nosná konstrukce)240    985 672
  izolace skelná/kamenná vata400    680 580
  odvětraná vzd. mezera s nosným roštem35    500 230
16stěna s fotovoltaickou fasádou7200,100lze použít pro pasivní dům 22 153 21 120 Cena fotovoltaických panelů se výrazně liší podle dodavatele, panely jsou upevněny na hliníkové nebo ocelové nosné konstrukci
  vnitřní omítka10    218 68
  vápenopískové cihly (nosná konstrukce)240    985 672
  izolace skelná/kamenná vata400    680 580
  odvětraná vzd. mezera s nosným roštem35    1 450 1 200
  fotovoltaické panely35    18 820 18 600
17dřevěná konstrukce výplňová 3400,140lze použít pro nízkoenergetický dům 4 615 19Nezbytně nutno prověřit na kondenzaci vlhkosti!
  sádrokarton20    2 530  
  parotěsná fólie      75  
  izolace skelná/kamenná vata mezi svislými nosníky120    370  
  nosníky      500  
  CETRIS desky ve dvou vrstvách30    228  
  izolace polystyren 20160    645  
18dřevěná konstrukce výplňová 4500,130lze použít pro nízkoenergetický dům 4 840  
  lícové zdivo vnitřní (klinker/nepálená cihla)10    2 530  
  izolace skelná/kamenná vata mezi vodorovným laťováním60    65    
  laťování      150  
  parotěsná fólie      75  
  izolace skelná/kamenná vata mezi svislými nosníky340    370  
  nosníky      500  
  OSB desky ve dvou vrstvách20    228  
  vnější omítka na rabic. pletivu20    422  
  montážní práce      500  
19dřevěná konstrukce výplňová 2400,220vyhovuje doporučení ČSN 4 310  
  sádrokarton20    2 530  
  parotěsná fólie      75   Nezbytně nutno prověřit na kondenzaci vlhkosti!
  izolace skelná/kamenná vata mezi svislými nosníky120    370
  nosníky      500  
  CETRIS desky ve dvou vrstvách30    228  
  izolace polystyren 2060    340  
  vnější stěrková omítka10    267  
20stěna z polystyrenových tvarovek4550,100lze použít pro pasivní dům 3 696   Třída betonu se volí podle zatížení zateplení je vč. armovací síťky a nátěru
  vnitřní omítka stěrková10    172  
  PPS tvárnice ISORAST435    3 000  
  beton pro výplň tvárnic      257  
  vnější omítka stěrková10    267  
21stěna z polystyrenových tvarovek5150,140lze použít pro nízkoenergetický dům 3 296  
  vnitřní omítka stěrková10    172   Třída betonu podle zatížení zateplení je vč. armovací síťky a nátěru
  PPS tvárnice ISORAST375    2 600  
  beton pro výplň tvárnic120    257  
  vnější omítka stěrková10    267  
22stěna z polystyrenových tvarovek4700,100lze použít pro pasivní dům 2 289   Třída betonu se volí podle zatížení. Zateplení je vč. armovací síťky a nátěru
  vnitřní omítka stěrková10    172  
  PPS tvárnice MEDMAX450    1 593  
  beton pro výplň tvárnic      257  
  vnější omítka stěrková10    267  
23stěna z polystyrenových tvarovek2700,280vyhovuje požadavku ČSN 1 622  
  vnitřní omítka stěrková10    172   Třída betonu se volí podle zatížení Zateplení je vč. armovací síťky a nátěru
  PPS tvárnice MEDMAX250    926  
  beton pro výplň tvárnic      257  
  vnější omítka stěrková10    267  
© 2008 EkoWATT; webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect