EkoWATT
Katalog technických a energeticky soběstačných řešení
    nejen pro nízkoenergetické domy
vyhledej

REKUPERACE TEPLA Z ODPADNÍHO VZDUCHU

Větrání – viz kapitola 5 tohoto textu

Velmi efektivním a komfortním řešením je instalovat systém nuceného větrání s rekuperací tepla. Větrací vzduch je pak přiváděn o odváděn ventilátory, takže je žádoucí mít těsná okna (mohu být i neotevíravá). Centrální větrání umožní velmi efektivně využít solární zisky z osluněných místností, které rozvede po celém domě, takže nedochází k přehřívání pokojů. Vzduch je přiváděn do místností vzduchotechnickým potrubím vedeným v podhledech stropu, případně v podlaze či stěnách. Odtah vzduchu může být centrální, např. v chodbě. Strojovna vzduchotechniky se kvůli hluku umisťuje do sklepa, na půdu nebo do dostatečně odhlučněné místnosti. Srdcem systému je obvykle kompaktní jednotka s odtahovým i přívodním ventilátorem, filtry, rekuperačním výměníkem tepla a ohřívačem vzduchu (případně i chladičem). Ohřívač může být elektrický, nebo teplovodní, který se napojí na kotel či jiný zdroj tepla (případně přes akumulační nádrž). Centrální systém větrání se totiž dá dobře spojit s vytápěním domu. Náklady ušetřené za vytápěcí systém pak vyrovnají náklady na instalaci větrání. Kvůli rozsahu stavebních prací je vhodný spíše při zásadní rekonstrukci.

Je také možné osadit v domě několik menších jednotek pro větrání jednotlivých místností. Větší jednotky jsou v podokenním provedení. Menší zařízení lze osadit i do otvoru ve zdi. Výhodou je jednodušší instalace, menší pořizovací náklady a možnost ovlivňovat větrání individuálně. Nevýhodou je to, že přiváděný vzduch obvykle nelze ohřívat, takže se nadále neobejdeme bez vytápěcího systému. Další nevýhodou je větší hluk, který se do místností přenáší z ventilátorů. Na trhu jsou i tepelná čerpadla, která využívají teplo z odváděného větracího vzduchu. Teplo pak využijí pro vytápění nebo pro ohřev vody. viz například: http://www.stiebel-eltron.cz/?page=se_lwz303

Obrázek 22: větrací jednotka na zeď

Obrázek 23: centrální větrací jednotka s rekuperací tepla

Obrázek 24: větrací jednotka pro jednu místnost zdroj: Regulus. s r. o. http://www.regulus.cz/cz/Vetrani-a-rekuperace.asp

více o centrálním větrání na stránkách firmy ATREA: www.atrea.cz

© 2008 EkoWATT; webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect