EkoWATT
Katalog technických a energeticky soběstačných řešení
    nejen pro nízkoenergetické domy
vyhledej

PASIVNÍ SOLÁRNÍ ZISKY

Množství slunečního záření, které dopadne na okno, závisí na orientaci okna a jeho zastínění. Při výpočtu je dále třeba zohlednit plochu rámu okna (na výkresech se uvádí rozměry okenního otvoru, plocha zasklení je o 15 až 25% menší). Velkou roli hraje i zastínění záclonami, žaluziemi a podobně. Ztráty v zasklení a další jsou podrobněji rozebrány v kap. 4

Mimoto je nutno si uvědomit, že ne všechny solární zisky lze využít pro vytápění. V případě slunných dnů mohou být zisky větší, než je tepelná ztráta příslušné místnosti. Dojde tedy buď k přehřátí místnosti (tím se část zisků naakumuluje do hmoty domu), nebo jsou zisky odvětrány, aby byla v místnosti snesitelná teplota. Zejména u lehkých budov (dřevostavby, podkrovní vestavby) je stupeň využití solárních zisků relativně nízký. U těžkých budov je situace lepší. Nejlepší je z tohoto hlediska vybavit dům centrálním větráním s rekuperací tepla, které zajistí nejvyšší využití nejen solárních, ale i ostatních vnitřních tepelných zisků. O akumulaci tepla v konstrukci viz kap. C blok Akumulace tepla ve stavebních konstrukcích:

orientacekWh/m2
J400
JZ, JV360
Z, V210
SV, SZ160
S150
© 2008 EkoWATT; webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect